Kategória: numerológia

História Minitab

Minitab je výkonný softvér , štatistické , že mnoho inžinierov a štatistici považujú zásadné pre ich prácu . Minitab je vysoko prispôsobiteľné a je často používaný pre navrhovanie experimentov , štatistického riadenia procesov , regresná analýza , časové rady a predpovede , faktorovej analýzy a správu dát . Od roku 2011 je na Minitab 16.

Ako previesť priemerné skóre na percento

Priemerné skóre sa používa na určenie priemerné výkony študentov a športovcov , a v rôznych iných aplikáciách . Priemerné skóre môže byť prevedený na percentá , ktoré ukazujú priemerné percento skóre v pomere k celkovej skóre . Priemerné skóre môže byť tiež prevedený na percentá ukázať výkonnosť skóre vzhľadom k konkrétnej skóre . Napríklad ,

Ako prísť na to , plocha Obdĺžnikový Prism

obdĺžnikový hranol obsahuje šesť dvoch – dimenzionální obdĺžniky rôznych povrchových plôch a rozmerové dĺžok , šírok a výšok . Každý obdĺžnikový hranol skladá tri dvojice rôznych obdĺžnikov , pričom každá strana má rovnaký tvar , na opačnom konci hranola . Tým , že pozná výšku , dĺžku a šírku celého pravouhlého hranola , môžete zistiť

Ako pridať Zlomok

Zlomky môžu byť pridané jednoducho vytiahnutím si kalkulačku a prevod staré systémy číslovania na desatinné miesta . Táto metóda funguje pre mnoho desatinné čísla , ale niektoré frakcie , ako je 1 /3 , 1 /6 a 2 /3 len sa rozkladajú na opakujúce sa číselnom poradí . Nielenže pomocou latinke metódy umožňujú dospieť k

Ako zistiť geometrickým priemerom

geometrický priemer určuje priemernú hodnotu zo sady “ N “ čísla ako “ N “ -tá odmocnina súčinu “ N “ čísel . Tento parameter je len dobre definovaná pre súbor kladných reálnych čísel . Geometrický priemer Vzorec môže účinne znížiť efekt veľmi veľké alebo malé množstvo odľahlých hodnôt na priemernú nastavenú hodnotu . Preto